Kurser

< Gå til forrige side < Retur til Oversigt

ATEX

Kursus-id: 72905, tags: ATEX Del:

Indhold

Dette kursus har til formål at gøre kursisten bevidst om de risici, der er ved arbejde i ATEX-områder i henhold til ATEX-direktiverne 2014/34/EU og 1999/92/EF. 

Kursisten opnår en grundlæggende viden om, hvilke betingelser der skal være til stede – og i hvilket omfang – for at en atmosfære kan blive eksplosiv. Kursisten vil desuden blive undervist i elementær brandbekæmpelse, så personen er i stand til at handle i tilfælde af en ulykke.
Med kurset undervises kursisten altså i at tage de rette forbehold i forbindelse med arbejde i ATEX-områder; herunder at vælge det rette materiel og udstyr, at iværksætte de rette sikkerhedsforanstaltninger samt at udføre arbejdet på sikker vis*.  

Kurset består af følgende lektioner:

 • Lektion 1: Introduktion
 • Lektion 2: Lovgivning
 • Lektion 3: Eksplosionsteori
 • Lektion 4: Elementær brandbekæmpelse
 • Lektion 5: Sikkerhedsforanstaltninger
 • Lektion 6: Materiel
 • Lektion 7: Afsluttende test

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere på tværs af faggrupper, som risikerer at skulle udføre arbejde i et område med risiko for eksplosiv atmosfære. Det kan for eksempel være elinstallatører, tømrere, bagere, ansatte i medicinalindustrien og personer som arbejder nær gasanlæg, melproduktion, korn, autolakering eller lignende. 

Udbytte

Kursisten bliver undervist i at:

 • Definere hvilke betingelser der kan forårsage en eksplosiv atmosfære
 • Forhindre eller minimere risikoen for en eksplosiv atmosfære
 • Iværksætte de rette sikkerhedsforanstaltninger afhængigt at situationen 
 • Zoneklassificere områder
 • Udvælge det rette materiel afhængigt af områdets zoneklassifikation
 • Aflæse ATEX-mærkningen på materiel 
 • Yde elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med brandulykker 

Undervisningsform

Kurset gennemføres som e-learning. Kurset består af undervisningsslides med sporadiske quizzer og afsluttes med en teoretisk prøve, som skal bestås, før der kan udstedes kursusbevis.

Forudsætninger

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger ud over kendskab til egen branche. 

Varighed

Kursisten kan forvente at skulle anvende 2-3 timer på e-learning kurset.

 

 

* Bemærk at dette kursus er en generel ATEX-orientering, og at personer, der forventes at arbejde i højrisikoområder, bør supplere med et uddybende ATEX-kursus med krav om fysisk tilstedeværelse. 

Pris og info
Pris ex. moms
575,- DKK

E-learning kurset kan tilgås løbende i en 3 måneders periode

Tilmeld
StedDatoTilmeldingsfrist
- - -01/01-202231/01-2022
Kontakt E-Akademi
Mandag - Fredag: 08:00 - 16:00
Send mail