Kurser

< Gå til forrige side < Retur til Oversigt

Auditor

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, som ønsker at:

 •  Få indsigt i auditering af ledelsessystemer
 • Gennemføre audit i egen virksomhed
 •  Lære at benytte audit som et overordnet ledelsesredskab

 

Udbytte

Kursisten bliver i stand til at udføre værdiskabende interne audits (førstepartsaudits) af alle ledelsessystemer, som er opbygget efter den internationale High Level Structure (HLS), f.eks. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001. Ydermere vil kursisten efter endt kursus kunne foretage leverandøraudits (andenpartsaudits). Begge typer audits rummer et stort potentiale for virksomheden.

I forbindelse med auditering bliver kursisten i stand til at anvende retningslinjerne i vejledningsstandarden ISO 19011, herunder at:

 • Planlægge og tilrettelægge interne audits
 • Planlægge og tilrettelægge leverandøraudits
 • Udarbejde auditspørgsmål og checklister
 • Gennemføre audit af ledelsessystemer i henhold til ISO 19011
 • Udarbejde auditrapporter
 • Udarbejde afvigelsesrapporter
 • Håndtere fejl og afvigelser
 • Følge op på korrigerende handlinger

 

Vores underviser, Jens Kjærulff, vil derudover gøre audit-begrebet mere håndgribeligt og inspirere kursisten til at betragte det at auditere som et alsidigt redskab, der med fordel kan benyttes i flere aspekter af det at drive virksomhed. Ud over at lære at auditere får kursisten altså en dybere forståelse for de muligheder, der ligger i regelmæssig auditering af interne procedurer.  

 

Kursusindhold

 • Forståelse for ISO-standardernes opbygning (HLS)
 • Processernes overordnede karakteristika og indbyrdes samspil
 • Målinger og analyser
 • Rapportering: formål og krav
 • Ledelsens evaluering: formål, krav og opfølgning
 • Håndtering af og opfølgning på fejl og afvigelser samt adressering af risici
 • Auditors rolle
 • Auditforløbet: fra planlægning til afslutning

 

Undervisningsform

Kurset vil foregå i åben dialog, som løbende vil bringe kursisternes egne virksomheder og udfordringer i spil. Emnet, som kan være teoretisk tungt, leveres på en inspirerende og engageret måde med fokus på konkret værdiskabelse, som relaterer sig til kursistens dagligdag, og som enkelt kan omsættes til praksis i virksomheden.

 

Forudsætninger

En forudsætning for at forstå og få det optimale ud af auditorkurset er, at kursisten har både praktisk og teoretisk viden om det eller de ledelsessystemer, der forventes at skulle auditeres. Drejer det sig om ISO 9001, kan kursisten med fordel tage kurset ”ISO 9001:2015” forinden auditorkurset, da der således etableres et stabilt fundament for at få det fulde udbytte ved dette kursus.  

 

Kursistvurdering

Kursisten skal demonstrere forståelse for ledelsessystemer og forventes under kurset at udvise en tilfredsstillende adfærd i forbindelse med audit. Kursistens aktive deltagelse, engagement og generelle færdigheder vurderes under kurset.

 

Varighed

Kurset afholdes over to dage, begge dage fra kl. 8-16.

 

Som virksomhedstilpasset kursus

Kurset gennemføres også som virksomhedstilpasset kursus. Så er I mere end 3, der tænkes uddannet, og ønsker I at blive vurderet efter egne procedurer, så kontakt os for et tilbud.

---

Hvis der ikke er ledige hold på kurset, kan du nederst på siden tilmelde dig Hold Agenten, der giver dig direkte besked ved oprettelse af nye hold. Du er også velkommen til at sende os en mail på kursus@lekon.dk

Pris og info
Pris ex. moms
7.995,- DKK

2 dages kursus inkl. forplejning

Kontakt E-Akademi
Mandag - Fredag: 08:00 - 16:00
Send mail