Kurser

< Gå til forrige side < Retur til Oversigt

EAFIS - Eftersyn og afprøvning før idriftsætning

"Verifikation" i henhold til den nye Installationsbekendtgørelse

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til montører i elinstallatørvirksomheder der udfører og idriftsætter autorisationskrævende arbejde.

Udbytte

Kursisten bliver i stand til at udføre den lovpligtige test på el-installationer før idriftsættelse iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Kursisten opnår forståelse for kravet til eftersyn og afprøvning før idriftsætning

  • Bliver i stand til at foretage de nødvendige registreringer,
  • Bliver i stand til at vurdere behovet for målinger og afprøvnings-aktiviteter,
  • Bliver i stand til at gennemføre relevante målinger,
  • Bliver i stand til at håndtere konstaterede afvigelser i installationen.

Undervisningsform

Kurset gennemføres som e-learning. Hvert afsnit afsluttes med en teoretisk prøve som skal bestås før der udstedes kursusbevis.

Forudsætninger

Kursisten forventes at have grundlæggende viden omkring installationsarbejde, samt stærkstrømsbekendtgørelsen.

Varighed

Kursisten kan forvente at skulle anvende fra 4-7 timer på e-learning kurset.

Pris og info
Pris ex. moms
599,- DKK

E-learning kurset kan tilgås løbende i en 3 måneders periode

Kontakt E-Akademi
Mandag - Fredag: 08:00 - 16:00
Send mail