Kurser

< Gå til forrige side < Retur til Oversigt

L-AUS - lavspænding; arbejde under spænding

Målgruppe

Kurset henvender sig til montører i elinstallatørvirksomheder der udfører arbejde på el-installationer under spænding.

Udbytte

Kursisten bliver i stand til at udføre L-AUS arbejde på el-installationer under spænding i hht. Stærkstrømsbekendtgørelsen.

  • Opnår forståelse for kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen i forhold til L-AUS arbejde.
  • Bliver i stand til at foretage de nødvendige vurderinger for foranstaltninger i forbindelse med L-AUS arbejde.
  • Bliver orienteret omkring relevante lovkrav i stærkstrømsbekendtgørelsen.
  • Bliver i stand til at efterse og vurdere behov for L-AUS udrustning før arbejdet igangsættes.
  • Anvendelse af L-AUS udrustning.

Undervisningsform

Kurset gennemføres som e-learning. Kurset afsluttes med en teoretisk prøve som skal bestås før det udstedes kursusbevis.

Forudsætninger

Kursisten forventes at have grundlæggende viden omkring installationsarbejde, samt stærkstrømsbekendtgørelsen.

Varighed

Kursisten kan forvente at skulle anvende fra 2-4 timer på e-learning kurset.

Pris og info
Pris ex. moms
599,- DKK

E-learning kurset kan tilgås løbende i en 3 måneders periode

Kontakt E-Akademi
Mandag - Fredag: 08:00 - 16:00
Send mail