Kurser

< Gå til forrige side < Retur til Oversigt

Ledende auditor ISO 9001

Kursus-id: 44788, tags: Audit & auditprogram-Ledende auditor ISO 9001 Del:

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder inden for kvalitetsorganisationen med ansvar for intern og/eller ekstern audit samt medarbejdere, der ønsker større indsigt i og forståelse for kvalitetsledelsesprincipper og audit af kvalitetsledelsessystemer.

Udbytte

Kursisten bliver i stand til at planlægge, tilrettelægge og gennemføre audit af kvalitetsstyringssystemer i henhold til kravene i ISO 9001 under anvendelse af retningslinjerne i ISO 190113, herunder at:

 • Fortolke kravene i ISO 9001
 • Auditere i henhold til ISO 19011
 • Anvende kvalitetsbegreber og – definitioner i henhold til ISO 9000
 • Identificere og beskrive kvalitetsprocesser samt processernes indbyrdes sammenhænge
 • Sammensætte og lede auditteam
 • Planlægge og tilrettelægge audit
 • Gennemføre mødeaktiviteter i forbindelse med audit planlægning og gennemførelse
 • Udarbejde checklister og afvigelsesrapporter
 • Gennemføre værdiskabende audit
 • Udarbejde auditrapporter
 • Håndtere fejl og afvigelser
 • Følge op på adressering af risici og korrigerende handlinger
 • Iværksætte løbende forbedringer af kvalitetsstyringssystemer

Kursusindhold:

 • Hvad er kvalitet?
 • Opbygningen af ISO 9001 standarden
 • Kvalitetsledelsesprincipper
 • Definitioner og termer
 • Kvalitetspolitik og -målsætninger
 • Processers overordnede karakteristika og indbyrdes samspil
 • Identifikation af processer/støtteprocesser
 • Målinger og analyser
 • Rapportering – formål og krav
 • Ledelsens evaluering – formål, krav og opfølgning
 • Håndtering af og opfølgning på fejl og afvigelser
 • Klargøring til audit
 • Auditors rolle
 • Sammensætning af auditteam
 • Auditforløb fra planlægning til afslutning
 • Virksomhedens interne og eksterne kommunikation vedrørende kvalitet

Undervisningsform

Kurset er opbygget af en række lektioner, der gennemføres som undervisningssamtale. Dette suppleres af gruppearbejder, øvelser og rollespil, der tager udgangspunkt i auditors adfærd og anvendelse af indlært teknik. Under kurset vil undervisningsniveauet løbende blive evalueret og tilpasset de enkelte kursister.

Forudsætninger

Kursisten skal have praktisk og teoretisk viden om kvalitets- og ledelsessystemer samt kendskab til ISO 9001 standarden. Dette kan opnås via KVALITETSLEDELSE I HENHOLD TIL ISO 9001 kurset

Kursistvurdering

Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen af 2 timers varighed. Kursisten skal demonstrere forståelse for ISO 9001 og skal under kurset udvise en tilfredsstillende adfærd i forbindelse med audit. Kursistens aktive deltagelse, engagement og generelle færdigheder vurderes under kurset. Denne vurdering og resultatet af den skriftlige eksamen vedlægges kursusbeviset.

Varighed

Kurset afholdes som et internatkursus over 5 dage; svarende til 60 timers undervisning.

Som virksomhedstilpasset kursus

Kurset gennemføres også som virksomhedstilpasset kursus. Kontakt lekon@lekon.dk for tilbud.

---

Hvis der ikke er ledige hold på kurset, kan du nederst på siden tilmelde dig Hold Agenten, der giver dig direkte besked ved oprettelse af nye hold. Du er også velkommen til at sende os en mail på kursus@lekon.dk

Pris og info
Pris ex. moms
22.500,- DKK

5 dages kursus inkl. materialer, ophold og forplejning

Kontakt E-Akademi
Mandag - Fredag: 08:00 - 16:00
Send mail